Kinesisk massage

Tuina

Massage är en av den kinesiska läkekonstens ursprungligaste former eftersom det inte behövs några verktyg förutom händerna. Redan under Tangdynastin 618–907 ingick massage i den kejserliga medicinutbildningen och under Mingdynastin 1368–1644 började den kallas tuina. Vid grundandet av folkrepubliken Kina 1949 kom tuina att ingå i utbildningen inom traditionell kinesisk medicin (zhongyi) som en ettårig specialistutbildning efter läkarexamen.

"Tui" betyder skjuta, "na" betyder greppa. Tuina kan användas för att behandla, hejda och förebygga obalanser i organ och leder. Den används även för att lindra problem med sömnlöshet och stress. När tuina utförs terapeutiskt av läkare på sjukhus för traditionell kinesisk medicin i Kina för att avhjälpa problem i t.ex. nacke, ländrygg, höfter eller knän är den närmast att jämföra med en kiropraktors eller en naprapats arbete i Sverige. I balanserande syfte är den mer att jämföra med en massageterapeuts behandling.

Begrepp som Qi och meridianer med sina akupunkturpunkter i kroppen är tänkta begrepp, kanske lite som vi talar om ande och lekamen. Qi är att betrakta som energi som flödar i kroppens energikanaler, meridianerna, likt elström i en elledning. Blir det avbrott eller stopp i någon ledning vid någon punkt kan den bli öm och det kan tyda på problem i något organ. Tuina kan förstärka eller minska Qi alltefter behov.

Yin och yang är också grundläggande begrepp i kinesisk filosofi och representerar motpolerna i livet. Yin avspeglar den skuggiga sidan av en kulle och representerar det kvinnliga som tillskrivs egenskaper som mörker, jord, kyla och passivitet. Yang visar den soliga sidan av kullen, den manliga kraften som betecknar det ljusa, aktiva, varma och positiva. Det gäller att skapa balans. Har man t.ex. för mycket yangenergi p.g.a. överbelastning i nacke och korsrygg bör man koncentrera behandlingen på att minska den. Om man är gammal och svag kan man försöka öka yang. På sommaren är det bra att inta ying-saker, t.ex. alla sorters frukt, medan man på vintern behöver tillskott av yang, som man kan få av att äta kött. Vind, dvs. drag, är också en del i den kinesiska begreppsapparaten. Är man kall ska man koncentrera behandlingen på att öka värmen i den kalla kroppsdelen. De fem elementen Trä, Eld, Jord, Metall och Vatten förgör och föder ständigt varandra. Man tänker sig att Trä föder Eld föder Jord föder Metall föder Vatten föder Trä och att Vatten förgör Eld förgör Metall förgör Trä förgör Jord förgör Vatten. Sjukdomar anses uppstå vid obalans mellan elementen. Om man kan bevara jämvikten kan man också förbli frisk.

Tuinabehandling

"Vad händer i kroppen? Behandlingen aktiverar meridianerna och deras akupunkturpunkter. Meridianerna täcker hela kroppen och inkluderar alla vävnader som hud, senor, muskler och skelett. Tuina påverkar balansen mellan yin och yang, återställer qi-flödet samt tar bort överskott, inflammation och värk. Tuina tar bort olika problem i kroppens mjuka vävnader. Effekten av tuina beror bl.a. på teknikens rytm och riktning. Effekten av tuina kan också förklaras skolmedicinskt genom ökad mikrocirkulation av blod och lymfa som gör att olika skador på mjukvävnad kan läkas snabbare."
(Susanne Schönström, Traditionell läkekonst i modern tid, Natur och kultur 2004.)

Det gäller att anpassa behandlingen för att skapa förutsättningar för qi att flöda fritt. Det finns över 40 grepp varav de vanligaste förutom "tui" och "na" är "an", att trycka med ett finger eller med hela handflatan och "mo", att stryka. Andra exempel är dra och vrida, gnida med handflatan, knipa, knåda, rulla och skaka.

Av mig kan du få tuina-massage främst mot nackbesvär. Då klär du inte av dig och du sitter upp. Det är en kort, intensiv behandling på 10–15 minuter. Jag kallar det nackakuten.

Doktor Li arbetar med tuinimassage på ortopeden på XuanWu-sjukhuset i Beijing. Jag var hans elev en sommarmånad 2006. Tack vare honom och de duktiga tolkarna doktor Catherine Zhang och doktor Joe Jiao blev vistelsen mycket lärorik.

Klicka på länken Doktor Li för att läsa mer om honom (pdf, öppnas i nytt fönster).

Klicka på länken Hos doktor Li för att se ett bildspel som visar hur han arbetar (öppnas i nytt fönster).

För att kunna se bildspelet krävs det att du har Flash Player. Här kan du ladda ned den (gratis).
Denna stämpel är ristad i sten av doktor Joe Diao åt mig. Den innehåller fyra tecken och läses från höger till vänster. Alla tecknen innehåller ett element som betyder hand. De utläses tui na i översta raden och an mo i understa. An mo betyder massage.
Behandling av nackproblem hos en av doktor Lis patienter på tuinaavdelningen på ortopeden på Xuan Wu-sjukhuset i Beijing, sommaren 2006.