Språkgranskare

Tack vare mitt arbete inom bokbranschen har jag i hela mitt yrkesliv bearbetat texter av olika slag. Om du har skrivit en text som du vill ha granskad kan jag läsa den och ge synpunkter på språk och disposition.