Typografiskt seminarium

Inom företag, kommuner och landsting, i näringslivet och i fri yrkesverksamhet produceras oändligt mycket tryckt material. Många skribenter är inte språkligt eller typografiskt skolade men måste trots det själva skriva texter. Det är inte alltid så lätt även om man kan få viss hjälp av datorn. Om man känner till god typografisk sed och givna språkliga ramar går skrivprocessen bättre. Arbetsgivaren kan spara både tid och pengar och den färdiga produkten ger ett proffsigt intryck.

Om du vill kan jag komma till din arbetsplats en eftermiddag och föreläsa om grunderna i typografi och språkbehandling.

Priset för dessa tjänster får vi komma överens om eftersom omfattningen och tidsåtgången kommer att variera i varje enskilt fall.

Klicka på länken typografi.pdf så kan du läsa min dokumentation.

För att kunna öppna pdf-filer behöver du Adobe Reader. Ladda ned den härifrån om du inte redan har den. Adobe Reader är gratis.