Orderi

"I begynnelsen var ordet" står det i Johannesevangeliet 1:1. Språkets betydelse kan inte nog betonas. I Sverige är vi lyckligt lottade som införde den obligatoriska folkskolan med läs- och skrivundervisning så tidigt som 1842. Nuförtiden med en 12-årig skolgång samt många globala intryck via teve, (paket)resor, mobiler och datorer är vi än bättre språkligt rustade.

Tack vare datorernas och Internets snabba intåg i vårt samhälle har både läsning och skrivning fått ett uppsving. Men språket är inte alltid sådant att svensklärarna i skolan jublar. Många uttrycker sig avskalat, korthugget och ofullständigt, som en slags nätstenografi. Så om man ska skriva något självbiografiskt eller en facktext och inte är så van kan man behöva hjälp.

Att läsa och skriva har alltid varit ett av mina huvudintressen både privat och professionellt. Därför faller det sig naturligt för mig att erbjuda mina språkliga tjänster, Det kan gälla dig som vill skriva men som har svårt att formulera dig. Och dig som redan har skrivit en text men vill få den granskad.


Ur en liten volym på 24 sidor med baskunskaper i läsning, skrivning, räkning och kristendomskunskap för barn, utgiven i Västerås av D. Torsell 1831.