Massage

Alla vill vi väl förbli friska. Kroppen ska finnas och inte kännas, den ska bara fungera. Likaså humöret, kraften, glädjen - hur pressat liv vi än har, både privat och på jobbet. Det är lätt hänt att belastningen blir för stor, kroppen reagerar med smärta och orken tryter.

Massageverksamheten inom Manus och tryck riktar sig främst till kvinnor som bor i Lund med omnejd och som är 45+.

Kvinnor i den åldern har mycket att stå i. När jag själv var ungefär 45 år gammal var jag ensamstående och heltidsarbetande med tre söner under tonåren, stor villa och gamla, sjuka föräldrar att se till regelbundet på 20 mils avstånd. I den livssituationen mår man bra av att få en stund för sig själv på massagebänken. Och hjälp med att slappna av.

En grupp kvinnor som behöver fylla på sina krafter är också de som har barn och ungdomar med problem. Liksom anhöriga som vårdar sjuka och gamla familjemedlemmar. Då och då behövs ett litet andrum för att orka fortsätta att hjälpa och stödja. Massage kan vara ett sätt.

Självklart finns det män i samma situation, alla är välkomna. Men jag vänder mig företrädesvis till kvinnor eftersom jag själv är kvinna och mamma vilket kan ge en viss avslappnande värdegemenskap.