Om Manus och tryck

Välkommen till Manus och tryck där båda mina yrken, redaktör och massör, passar in. Däri inryms både skrivar- och massageverksamhet.

Manus är en förkortning av manuskript dvs. en författares text som för inte så länge sedan var handskriven. Varje manuskript behöver en redaktör, någon som läser och bearbetar helheten.

Manus är det latinska ordet för hand och handen är mitt verktyg även som massör. Massage ingår i vad som brukar kallas manuell medicin. Vid massage trycker man med handen och ofta kan man därmed även lätta på trycket i muskulaturen.

Tjänster

Orderi

  • Om du vill dokumentera din familjehistoria kan du få hjälp. Berätta för mig om t.ex. din uppväxt, din farmors historia eller om dina föräldrars liv, så kan jag formulera texten åt dig.
  • Om du har skrivit en egen text kan du få ditt manus språkgranskat.
  • Jag erbjuder också ett eftermiddagsseminarium om skrivregler och god typografisk sed.

Massage

  • Du kan också anlita mig för ett eftermiddagsseminarium med en teorigenomgång kring massage samt övningar i att massera dig själv och andra.