Gunilla Klose

Privat

På 1940- och 1950-talen växte jag upp i Växjö, tog studenten på helklassisk linje och gick Junior year på college i Virginia i USA.

På 1960-talet flyttade jag till Lund, tog en fil.mag.-examen i engelska, ekonomisk historia, pedagogik och nationalekonomi. Fortsatte att studera mot en lic.examen och gick på lärarhögskolan i Malmö.

På 1970-talet började jag min karriär som förlagsredaktör, gifte mig och födde tre söner.

På 1980-talet bytte jag arbetsgivare två gånger. Min man och jag gick skilda vägar och min pappa dog. Började träna tai chi för Håkan Svenbro.

På 1990-talet slutförde jag min avhandling och blev fil. lic i ekonomisk historia. Min mamma dog och mina söner tog studenten.

2000 sålde jag den stora familjevillan, flyttade in i en trivsam lägenhet samt skaffade en prunkande kolonilott.

Professionellt

På 1960-talet frilansade jag som reseledare på Gran Canaria, vikarierade lite inom grundskola och studieförbund samt översatte två läroböcker i ekonomisk historia från engelska till svenska.

På 1970-talet arbetade jag som förlagsredaktör på Hermods i Malmö/Liber i Lund och skrev två läroböcker i engelska. Var medarbetare i översättningsbyrån Polylenguas i Lund.

På 1980-talet skrev jag en lärobok i turistspanska på Liber, tjänstgjorde som konsulent på Medborgarskolan i Lund samt började som redaktör på Studentlitteratur, tillika i Lund. Fortsatte att arbeta där till 2005 då jag gick i pension.

Under perioden 2000 till 2005 var jag utöver redaktörsjobbet med och skrev anvisningar för författare på Studentlitteratur.

I början av 2000-talet utbildade jag mig till friskvårdsmassör hos Martin Nilsson och Christer Uggla på Axelsons i Stockholm, till diplomerad massageterapeut hos Krister Göranson på Kroppsterapiskolan på Gran Canaria samt blev av branschrådet Svensk massage certifierad massör. Gav massage i liten skala inom vänkretsen. Diplomerad tuinamassör hos dr Li på Xuan Wu-sjukhuset i Beijing, Kina, 2006. Har deltagit i kortkurser i yoga och akupressur med Hans Axelson, Rosenmetoden med Marion Rosen själv samt zonterapi med Ing-Mari Sundling.

Medlem i Kroppsterapeuternas yrkesförbund sedan 2002.

Startade Manus och tryck. Kloses orderi och massage 2006.

Skrifter

Forskning

Gunilla Klose, Finansieringen av folkskolan före 1842. Opublicerad licentiatavhandling i ekonomisk historia. Lund 1992.

Gunilla Klose, Svensk "folkskolekonomi" före 1770. I Föreningen för svensk undervisningshistoria, Utbildningshistoria 1992.

Läromedel

Gunilla Philipson Klose, Pressorama. Hermods 1971.

Gunilla Philipson Klose, Hej. Svenska för invandrare. Handledning för lärare och cirkelledare. Del 1–2. Hermods 1972.

Gunilla Philipson Klose, Yes. Handledning för lärare och cirkelledare. Del 1–4. Hermods 1971–1973

Jean Bolinder, Maj-Lis Fabien, Gunilla Klose, Visst kan du engelska. Hermods 1975.

Gunilla Klose, Mar y Sol. Turistkurs i spanska. Liber 1982.

Marie Henschen, Gunilla Klose, Bra manuskript. Anvisningar för författare, översättare, redaktörer och granskare. Studentlitteratur, andra upplagan 2005.

Översättningar

William Ashworth, Världens affärer. Ekonomisk historia 1850–1960. Aldus/Bonniers 1966.

Carlo M. Cipolla, Världens befolkningsutveckling i ekonomisk-historisk belysning. Tema/Gleerups 1967.